Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Seppo Djurfeldt psykoterapeut

rådgivning Terapi

Klostergatan 7-9 Örebro

Min grundutbildning är terapeut/rådgivare inom missbruksbehandling, med vidareutbildning i kognitiv psykoterapi.

Jag intresserar mig även för områden som berör personlig utveckling, kultur, samhälle, politik.

Min grundinställning till förändring är att allt relaterande har ett i grunden rationellt syfte, vi söker sammanhang som betyder något, som har betydelse i våra liv .

Människor som utsatts för något omänskligt väljer ibland att bete sig på ett för omgivningen märkligt, irrationellt eller oförståeligt sätt.

Det beteendet behöver begripliggöras .Ett syfte med samtal är att tydliggöra de samband mellan ohälsa och hälsa som kan synliggöras när vi betraktar ett beteende.Målet är att problembeteenden ska minska och ersättas av mer funktionella beteenden över tid.

Det dysfunktionella ska ha sin plats i det dysfunktionella sammanhanget. I "nuet" ska visionen om det "nya" lyftas fram och det kommer, när det realiseras, att leda till ett förändrat varande och därmed förändrat relaterande och en annan funktionalitet .

Om STM och Relationsmodellen: Jag tänker mig medveten närvaro som en oumbärlig del av all öppen kommunikation. Allt som behövs i relationen ska finnas tillgängligt i medvetenheten, här, och nu. Våra respektive behov, självvalidering och validering av den andre, tystnad liksom tal, ska medvetandegöras som det som det faktiskt är i nuet.

Det skapar ett värde;

Tanken om det alltid närvarande nuet som påverkas av föregående händelser som leder framåt och som ibland upplevs undflyende, men som ändå påverkar oss .

När vi fokuserar på nuet som en realitet så uppstår nya möjligheter kontinuerligt,hela tiden,utan avbrott.Den sammanhängande konstanta upplevelsen av delaktighet kan samtidigt upplevas som positivt och negativt,närvarande och ouppnåeligt. Dialektiken mellan de olika polerna är det som balanserar våra liv. Av och till infinner sig obalans...Då uppstår efter en tid även olika möjligheter, vissa mer lockande än andra. Via en samtalskontakt kan du öka förståelsen om sammanhangen i Ditt liv, och kanske uppnå en balans i hur de kan hänga ihop. I dialogen finns fröet till förändring för att lösa ett visst problem, och samtidigt leder det till olika möjliga lösningar. Samtalen breddar själva kontaktytan för förståelse, vilken ständigt fördjupas i nya möten i "samtalet".

Min roll som terapeut är att delta i de olika lösningarna som en aktiv deltagare i rummet, i ett här-och-nu som kan fortsätta framåt i värderad riktning som leder till acceptans och förändring.

Skriv gärna en rad i gästboken om dina tankar!

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack!Ditt meddelande har skickats!

* En giltig e-postadress krävs för att kunna skicka ett meddelande. Din e-postadress kommer inte att publiceras eller visas för andra.

0