Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Seppo Djurfeldt psykoterapeut

rådgivning Terapi

Klostergatan 7-9 Örebro

Välkommen till Djurfeldt Dynamics!

Jag kan som legitimerad psykoterapeut och drogterapeut erbjuda Dig samtal om bl.a. relationer, känslor, upplevelser och annat som påverkar oss som människor.

Dessutom kan vi tala om det som man inte alltid talar om... förluster, sorger, besvikelser kopplade till våra beteenden.

Ibland skapar samtalet fler frågor än svar och bland de frågorna finns kanske en början till en förändring. Där kan en förändringsprocess upptäckas där du sedan kan använda dina nyfunna erfarenheter som redskap i ditt framtida relaterande. Sannolikt har Du redan tänkt på en förändring. Det är dags att agera nu.

Jag innehar legitimation sedan 2009, i enskild psykodynamisk psykoterapi. Jag har även mycket lång erfarenhet av olika behandlingsmetoder, däribland det som kallas kognitiv beteendeterapi. I korthet har dessa samtal ett liknande syfte; Att öka den egna acceptansen över tillvaron,att skapa meningsfullhet i den och att vara medvetet närvarande under tiden.Målet är att försöka utöka repertoaren av möjliga beteendestrategier över tid och därigenom lära sig metoder för att stå ut med och samtidigt söka lösa livsproblem på olika nivåer, samtidigt som själva levandet upplevs värdefullt och möjligt att påverka och förändra!

Det finns visst forskningsstöd som visar att strukturerade regelbundna samtal kan motverka eller balansera en del av de negativa effekter som t.ex. stress kan ha på oss,men har du problem med t.ex högt blodtryck eller annat hälsorelaterat;Ta kontakt med läkare, också!

Du når mig på:076 8383730 .Om du vill så kan du skriva ned dina tankar och funderingar till:[email protected]

Jag svarar oftast inom några timmar! 

Seppo Djurfeldt drogterapeut/leg.psykoterapeut 

©Seppo Djurfeldt 2018

076 8383730

www.behandlare.com